POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

 

Site-ul faramercur.ro reprezintă platforma online sub care comunică Medicine DESIGN SRL.

 

REGLEMENTĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

La SC Medicine DESIGN SRL ne preocupă foarte serios protecția datelor dumneavoastră personale și respectăm cu strictețe regulile din Legea privind protecția datelor. Pe acest site colectăm numai date personale în măsura în care este necesar tehnic. În niciun caz, datele pe care le colectăm nu sunt vândute sau transmise unor terțe părți pentru alte motive.

Datele cu caracter personal oferite de vizitatori sunt stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 (numit în continuare “Regulament”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra.

Deoarece acordul în vederea utilizării datelor dumneavoastră în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri, datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

Conform cerințelor Regulamentului, SC Medicine DESIGN SRL., în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Colectarea datelor se face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu transmiterea de informații în acord cu activitatea medicală ce stă la baza serviciilor accesate de dvs în clinică. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitului operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dacă vi se solicită să furnizați informații personale în formularul de contact disponibil pe pagina noastră, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, acest lucru face obiectul unor reglementări speciale și poate apărea numai cu acordul dumneavoastră prealabil, declarat in mod voluntar și consemnat prin bifarea spațiului câmpului corespunzător din formular care stipulează clar “sunt de acord cu stocarea și prelucrarea datelor mele personale”. În acest context, vom folosi datele dumneavoastră numai pentru a răspunde întrebărilor și sugestiilor dumneavoastră. Datele nu sunt transferate. Puteți să retrageți acest consimțământ în orice moment, în scris, cu efecte viitoare.

 

UTILIZAREA HĂRȚILOR GOOGLE

Acest site utilizează Google Maps pentru a afișa un plan de situs. Google Maps este operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord că datele generate automat și datele pe care le-ați introdus pot fi adunate, prelucrate și utilizate de Google, de un reprezentant sau de furnizori terță-parte.
Termenii de utilizare pentru Google Maps pot fi găsiți la Terms of Use for Google Maps. Mai multe detalii găsiți în centrul de protecție a datelor din google.ro: Data Protection Regulations.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți dreptul să primiți informații în orice moment cu privire la datele stocate despre dumneavoastră, originea și destinatarii, împreună cu scopul stocării datelor. Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la office@faramercur.ro sau să utilizați formularul de contact prin care să ne solicitați să nu folosim și/sau să ștergem datele dumneavoastră personale și vom proceda corespunzător. Sperăm că înțelegeți că, în cazul unei revocări, nu vom mai putea oferi servicii personalizate, deoarece acestea se bazează pe utilizarea datelor de la clienți.

 

CONTACT

Autoritatea responsabilă cu prelucrarea datelor personale în contextul acestui site web este Medicine DESIGN SRL. Încrederea dumneavoastră este importantă pentru noi. Prin urmare, am fi bucuroși să răspundem la toate întrebările privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Dacă aveți întrebări care nu au răspuns la această declarație de protecție a datelor sau dacă doriți informații mai detaliate despre un anumit aspect, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment:

Telefon: 0766 960 664

E-mail: office@faramercur.ro